БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ЗА БУШНЕЛ

Обучение на персонала

Предназначение:

За да помогнем на новите служители бързо да се интегрират в корпоративната култура на компанията и да установят единна корпоративна стойност.

Значение:

 Подобряване на информираността на служителите за качество и постигане на безопасно производство.

Обективен:

За да се гарантира последователността на всеки процес и да се произвеждат продукти с по-високо качество.

Честота:

веднъж седмично.
Принципи:

Систематизация (обучението на персонала е пълнофункционален, многопосочен, систематичен проект през цялата кариера на служителя); Институционализация (създаване и подобряване на система за обучение, рутинно и институционализиране на обучението и осигуряване на прилагането на обучението за изпълнение); диверсификация (обучението на служителите трябва изцяло да отчита нивата и видовете обучавани и разнообразието от съдържание и форми на обучение); инициатива (акцент върху участието и взаимодействието на служителите, пълно участие в инициативата и инициативата на служителите); ефективност (Обучението на служителите е процес на човешки, финансов и материален принос и процес на добавена стойност. Обучението плаща и връща, което помага подобряване на цялостното представяне на компанията)