БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ЗА БУШНЕЛ
Продуктите, които обслужват здравните нужди на населението. Според СЗО, тези продукти трябва да се предлагат „по всяко време, в адекватни количества, в подходящите лекарствени форми, с гарантирано качество и адекватна информация и на цена, която индивидът и общността могат да си позволят“.